Auziak: Gaintza vs. Uztegi/Betelu/Intza...

Auziak, bereziki elkarren aldameneko etxe edota herrien artekoak, beti izan dira: mugak direla, eskubideak direla... beti bada zerbait elkarri mokoka jarduteko! Adibidez, Gaintzari zegozkion auzi horietako batzuk aipatuko ditut hemen; baina aurrena bestelako bat:
- 1567. urtean, fiskalak salatu zuen Gaintzako orduko apaiza eta Uztegiko emakume bat elkarrekin bizi zirela senar-emazte gisa: El Fiscal contra Catalina de Beloqui, natural de Uztegui, sobre amancebamiento con Juan de Zabala, abad de la iglesia parroquial de Gainza.
-1653. urtean: El lugar de Gainza contra los lugares de Uztegui y Azcarate, sobre nombramiento de peritos para el amojonamiento de terminos en cumplimiento de sentencias anteriores.
-1653. urtean: El lugar de Uztegui contra el lugar de Gainza, sobre inhibicion de cortar heno en el termino de Urnia.
-1575ean: El lugar de Inza contra los lugares de Gainza y Uztegui, sobre inhibicion de corte de arboles en sus terminos.
-1569an: El Fiscal y el Patrimonial contra los lugares de Inza, Uztegui, Gainza y otros, sobre indemnizacion de daños por corte de arboles y modificacion de mojones.
-1601ean: El lugar de Gainza contra el lugar de Uztegui, Martin de Beloqui, Juan de Beloqui, su hijo, Juan de Goicoechea y otros, vecinos de Uztegui, sobre fuerza en el prendamiento indebido de ganado.
-1604an: El lugar de Uztegui contra el lugar de Gainza, sobre derecho de aprovechamiento de hierbas de terminos comunales y faceros y prendamiento de 6 ovejas.
-1654an: El lugar de Uztegui contra el lugar de Gainza, sobre inhibicion de aprovechamiento de hierbas y aguas y pago de 43 reales de multa por prendamiento de 31 vacas y 12 becerros en los terminos Puzueta y Oyanandia de Uztegui.
-1675an: El lugar de Inza contra los lugares de Uztegui y Gainza, sobre posesion de un camino en el termino de Arriguerriaticaga en Inza e inhibicion de paso.
- 1682an: El lugar de Betelu contra el lugar de Gainza, sobre nombramiento de alcalde del valle de Araiz de su vecindad, por duplicar en habitantes a Gainza. (Kontuan hartzekoak dira auzi horren mamia eta data; izan ere, handik 12 urtera, 1694an, erosi baitzuen bere independentzia Beteluk).

Auzi horien (eta beste askoren) xehetasunak jakiteko helbidea:

Ondoren, ikus Gaintza eta Uztegiren arteko 1767-77ko auzia (Corte Mayor de Navarra, proceso judicial nº 303898) azaltzen duen agiria 10 argazkitan.Gaintza eta Uztegiren arteko 1767-77ko auzia (Corte Mayor de Navarra, proceso judicial nº 303898) azaltzen duen agiriaren mapa osagarria ikusgai hemen: